Υπηρεσίες

 
 
H εταιρεία DI - METAL SCRAP Ανακύκλωση Μετάλλων Δημόπουλος Ν. Ο.Ε δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση μετάλλων και ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες και άδειες λειτουργίας.
Πιο αναλυτικά η εταιρεία μας ασχολείται με:
 
 
 
 
 
 
Αποξηλώσεις μεταλλικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κτιρίων και εργοστασίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοπές μηχανημάτων βαρέως & ελαφρού τύπου
 
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθέτηση κάδων περισυλλογής μεταλλικών αντικειμένων σε συνεργεία, βιομηχανίες, δήμους κ.α.
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραλαβές μεταλλικών οικιακών απορριμμάτων Δήμων, Νομαρχιών, Δημόσιων φορέων & Οργανισμών
 
 
 
 
 
 
 
 
Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραλαβή και αποθήκευση ηλεκτρικών συσκευών
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενικές Μεταφορές